Danışmanlık

Danışmanlık

Günümüz bilgi çağı ama doğru bilgiye nasıl ulaşabiliriz?
Hepimizi yakında ilgilendiren bu sorun, sporcu bireyler için ayrı bir önem taşımaktadır.

Bilgiye ulaşmak ne kadar kolay gibi görünse de mevcut durumdaki bilgi kirliliği ve karmaşası sporcu sağlığı açısından ciddi tehditler de oluşturmaktadır.

Hatalı bilgi ile yemeği şekerli, pastayı tuzlu yapabilirsiniz…
Yanlış yol tarifi sonucu hatalı yola girersiniz, zamanınızdan gider,
Eksik bilgi ile sınavdan eksik not alabilirsiniz ama telafisi mümkündür.

Söz konusu ilaç olduğunda,
Hatalı bilgi,
Yanlış tarif
Eksik bilgi ile ilaç kullanılırsa neler olacağını hepimiz tahmin edebiliriz.

Bu yüzden bu platformda Eczacı sorumluluğu ile Sporcu sağlığına katkı sağlamak amacıyla bilgi ve tecrübe ile harmanlanmış bilgileri paylaşacağız.

Eczacının, genel sağlık sistemi içerisindeki rolüne yakından baktığımız zaman, önemli ayrıntıları görebiliriz.
Sağlık sisteminin düzenli işlemesi için en önemli başlık, sağlık bileşenleri arasında sürekli olarak devam etmesi gereken kesintisiz iletişimdir.

Hekim,eczacı, hemşire, sağlık personeli ve diğer sağlık uzmanları ile hasta veya danışan arasında sağlıklı bir iletişim hattı olması şarttır. Sağlığı hakkında danışan bireyin kendisini doğru şekilde ifade etmesi ve karşısındaki sağlık uzmanında doğru şekilde algılayıp en uygun yaklaşımda bulunması temel işleyiş açısından olmazsa olmazdır.

Değişen Eczacılık tanımlamasında geniş kapsamlı danışmanlık rolü ön plandadır. Sorunlara, teorik ve pratik bilgileri bir arada kullanma becereleri sayesinde çözüm odaklı yaklaşım yeni nesil Eczacılık uygulamalarının temelini oluşturmaktadır.

 

Böylesi bir ortamda Eczacının diğer sağlık profesyonelleri arasında iletişim hattını sürekli canlı ve diri tutan rolünün artması ile toplum sağlığı açısından etkinliği de artmaya başlamıştır.

Nitelikli ve ileri seviye danışmanlık ise ancak sürekli mesleki gelişim ile gerçekleşir. Gerek mesleki gerekse kişisel anlamda kendisini sürekli olarak yenileyen, en son gelişmeleri yakından takip ederek uygulama yöntemlerinin araştıran ve bu sayede her bireye özel bir yaklaşım benimseyen Eczacılık modeli ideal olandır.

Bu ideali yakalayabilmek için Spor Eczacılığı platformu da kendi alanında katkı sağlamak çabasındadır.

Bu sebeple organizasyonel bir yapı içerisinde hareket ederek, birbirleriyle etkileşim halinde bulunacak ve mutlaka birbirlerine temas edebilecek başlıkları buraya taşımaya devam edeceğiz.