Spor Eczacılığı

Sporcu Sağlığında Eczacı Danışmanlığı

Akademik İçerik

Spor Eczacılığı bir uzmanlık dalı olarak geçerli olabilmesi için mutlaka akademik seviyede bir eğitim sürecine bağlı olmalıdır.
Sporcu bireyin ihtiyaçları farklı seviyelerde olabileceği için fizyolojisinin, anatomisinin ve buna bağlı olarak metabolizmasının da farklı olabileceği gerçeğinin göz önünde bulundurmak ve normal bireyler için gerekli olan miktar ve dozların, sporcu birey özelinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu ayrıcalıklı durum beraberinde daha detaylı ve daha kapsamlı bir eğitim planlamasının yapılmasını gerektirir.

Kademeli olarak lisans, lisanüstü ve hatta doktora seviyelerinde akademik eğitim içeriği hazırlanmalı ve Eczacılık Eğitim Müfredatına dahil edilmelidir.

Bu gereksinime en iyi örnek Spor Hekimliği gelişim evrelerini incelediğimizde göze çarpmaktadır. Spor Hekimliği Çekirdek Müfredatı planlanması, hazırlanması ve uygulanması aşamalarıyla bizlerin hareket planı ile anlamlı şekilde benzerlik göstermektedir.

Daha detaylı bilgi için.